Ik kan niet meer inloggen in WordPress

Kun je de login pagina van het WordPress admin gedeelte nog wel bereiken via https://[jouwdomeinnaam]/wp-admin? Ga dan als volgt te werk:

  1. Klik op de link  Wachtwoord vergeten onder het loginvenster
  2. Vul je e-mailadres of wachtwoord in.
  3. Je ontvangt een e-mail om je wachtwoord te resetten.