Editable Field

Het Editable Field is een tekstveld met extra mogelijkheden. Zo kun je er een deel van de tekst mee uitlichten of een enter toevoegen. Het Editable Field wordt ingezet om titels van pagina's en blokken in te kunnen geven.

Nieuwe regel

Met de Enter knop van het toetsenbord kun je tekst op een nieuwe regel zetten. Deze regeleinde is dan op zowel desktop als mobiel en alle tussenformaten zichtbaar.

Nieuwe regel

Zichtbaar op mobiel en desktop

Nieuwe regel alleen op desktop

Met de knop ↩️ kun je een nieuwe regel toevoegen welke alleen op desktopschermen te zien is. Op kleinere schermformaten als mobiel en tablet komt de tekst gewoon op dezelfde regel te staan.

Nieuwe regel voor desktop aangeven

Nieuwe regel alleen zichtbaar op desktop

Tekst uitlichten

Gebruik de  🖍️ knop of CTRL + B om een gedeelte van de tekst uit te lichten.

Woord uitlichten in editor

Resultaat met woord uitgelicht

Koppelteken

Bij lange woorden is het netjes als ze op de juiste plek worden afgebroken zodat het woord nog leesbaar is. Gebruik daarom    om de juiste plek van het koppelteken aan te wijzen. Het zal alleen gebruikt worden als het woord te lang is.

Dit is ook afhankelijk van de schermgroote van de bezoeker; op een groot scherm kan een woord wel passen, terwijl op een kleiner scherm het woord wel wordt afgebroken. 

Koppelteken aangegeven in editor

Voorbeeld met correcte afbreking

Voorbeeld incorrecte afbreking